fredag 7 januari 2022

Översvämning vid Höje å (Lund)

Varje nyår brukar jag (och naturskyddsföreningen) vandra längs reningsdammarna vid Höje å men i år är det mer vatten än vanligt

Till att börja med ser det framkomligt ut.

Här brukar jag leta vedsvampar i snåren men det är betydligt svårare i år.

Unga knölsvanar födosöker.

Bron över till Flackarp är översvämmad.

Här har man tidigare kommit igenom under järnvägen men gången är spärrad på grund av fyrspårsbygget. Det har gått att komma under lite längre bort men det är inte möjligt nu på grund av översvämning. Så jag fick gå tillbaka till Värpinge och sedan försöla ta mig fram från Klostergården.

Hästhagen och vägen till Sankt Lars är översvämmade.

Här brukar vi sitta och fika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar